Pazartesi, 16 Kasım 2015 16:54

Uyku Laboratuvarı Nasıl Olmalı?

EEG Cihazı Elektroensefalografi EEG Cihazı Elektroensefalografi

Uyku Hastalıkları Merkezleri

 • Bu merkezler, tüm uyku hastalıklarının tanı ve tedavisinin yapıldığı yerlerdir.
 • Yönetimi Uyku Hastalıkları konusunda eğitimli doktor ya da doktorlar tarafından yapılır.
 • Merkez, uyku hastalıkları merkezi olarak, ayrı bir unite olarak tanımlanmalıdır.

 

Medikal Direktör

 • Tıp doktoru olmak zorundadır
 • Uyku bozuklukları alanında eğitimli olmak zorundadır.    
 • Uyku Bozuklukları ile ilgili sertifika ve kurs programlarına katılmış olmalıdır.
 • Kredilendirilmiş uyku bozuklukları merkezlerinde tanımlanan sürelerde çalışmış olmalıdır.

 

Diğer Personel

Uyku Teknisyeni:

 • Polisomnografi kalibrasyonu ve kullanmasını bilmelidir.
 • Kayıt sırasında ortaya çıkan acil durumlarda, sorunu giderecek düzenlemeleri yapabilmeli  ve kaydedebilmelidir.
 • Kaydın elle (manuel) değerlendirmesini (skorlamasını) yapabilmelidir.
 • Uyku Teknisyeni eğitimi, belirlenen merkezlerde, belli süre ile çalışmayı kapsar

 

Uyku Laboratuvarı Standartları

Odalar;

 • Odalar 10-12 metrekare boyutlarında olmalıdır.
 • Uyku hastalıkları merkezinde en az iki oda bulunmalıdır.
 • Polisomnografi yatağı aşağıda tanımlanan kriterleri mutlaka karşılamalı:
 • Her yatak odasında sadece bir PSG yatağı olmalı,
 • PSG yatağı olarak onaylanmış yataklar, polisomnografik kayıt sırasında kaydedilmek istenen tüm biyosinyallerin alınmasına olanak sağlamalı.
 • Yatak odaları uyku alanında profesyonel tanı ve tedavinin yapılacağı, gece ve gündüz yapılmak istenen tüm çalışmalar ve gündüz uykululuk değerlendirilmesinin yapılmasını olanaklı kılacak teknik donanıma sahip olmalıdır.
 • Odalar, özellikle ses ve ışığa karşı olmak üzere, bina içi ve dışı uyaranlar açısından yalıtılmış olmalıdır.
 • Isı ve Havalandırma için uygun donanıma sahip olmalıdır.
 • Multiple sleep latency test(MSLT), gibi gündüz yapılacak değerlendirmeleri olanaklı kılacak kadar uygun karartmaya olanak sağlamalıdır.
 • Odalarda ya da laboratuvarda lavabo, banyo, tuvalet bulunmalı.
 • Temel ihtiyaçlar hastanın evini aratmayacak konforda olmalıdır.
 • İki yollu ses bağlantısı, düşük ışık ya da infrared ile çalışan kayıt ekipmanı ve video cıhazı bulunmalı, bunlar kontrol odası ile bağlantılı olmalıdır.
 • Engellilerin de tetkik edilebilmesine olanak sağlamalıdır.

 

Kumanda Odası:

 • Odalarla aynı katta olmalıdır.
 • Laboratuvarın merkezi yerinde olup, tüm odalara eşit mesafede olmalıdır.
 • Odalarla devamlı ses bağlantısı olmalıdır,
 • Donanımı,teknisyene aynı anda tüm odaları monitörize edebilme olanağını sağlamalıdır.
 • Kumanda odası yeterince geniş olmalı,
 • Teknisyen için uygun uygun izleme olanak sağlamalıdır ve uygun  konforu içermelidir.

 

Laboratuvar El kitabı;

 • Merkez de yapılan işleri ve uygulamaları  tanımlayan yazılı el kitabının bulunması gerekir.
 • Bu el kitabı günlük yapılacak işleri gün be gün tanımlamalıdır.
 • Teknisyenin baş vurduğunda yararlanacağı tüm bilgileri(acil durum, kayıt, başvurulacak kişiler v.b.) kapsamalıdır.
 • Yapılan testlerin (PSG,CPAP titrasyonu, MSLT,Epilepsi takibi v.b.) detaylarını göstermelidir.
 • Hasta kabulu sırasında yapılması gerekenleri içermelidir.
 • Merkez aynı zamanda ulusal uyku derneği kılavuzunıda izlemekle sorumludur.

 

Ekipman;

 • Her oda, en az 16 kanal (6 tanesi EEG, EOG, 3 EMG) içeren bir polisomnografa bağlı olmalıdır.
 • Polisomnografi cihazı, AC kanalları yanısıra DC kanallarda da kayıt yapacak donanıma sahip olmalıdır.
 • Solunum kanalları,oksimetre,EKG,Bacak EMG,Vücut pozisyonu,mikrofon olmalıdır.
 • Polisomnografi cihazında alınan kayıtların (tüm gece) 30 yada 60 saniyelik epoklar şeklinde gösterebilir olması gerekir.

 

Standart Uyku Polisomnografisi için Minimum Montage

 • 6 EEG (e.g. F4-M1,C4-M1,O2-M1 or F3-M2, C3-M2, O2-M2)
 • 2 EOG
 • 3 mentalis/submentalis EMG
 • SaO2
 • Horlama sinyali
 • Vücut Pozisyon Sensörü
 • Nazal Basınç /akım sinyali (tek başına termistor kullanılmıyor, beraberinde nazal kanülde kullanılıyor.)
 • Solunum Çabası için Validite edilmiş Metod
 • 2 EMG, tibialis anteriyor
 • EKG, tek kanal
 • Video görüntüleme ve eş zamanlı kayıt

 

Polisomnografi

 • EEG, EOG, EMG (Submental)
 • Oro-Nazal Hava Akımı (Airflow)
 • Torako-Abdominal Hareketler
 • Oksimetre
 • EKG
 • EMG (Tibial)
 • Vücut Pozisyonu
 • Trakeal mikrofon

                 

Kayıt İşlemleri;

 • Uyku merkezi ya da laboratuvarında kayıt işlemleri, medikal direktörün sorumluluğu altında uyku teknisyenleri tarafından yapılır.
 • Uyku laboratuarı için, sağlık alanında eğitimi de olan, en az iki uyku teknisyeni bulundurmalı, bir teknisyen en çok iki hastadan sorumlu olmalıdır.
 • Uyku Laboratuvarı Örgütlenmesi ve Yönetimi
 • Uyku laboratuvarlarında, çalışmalar gece ve gündüz kesintisiz yürütülecek şekilde planlanmalıdır.
 • Gece ve gündüz teknisyenleri arasında vardiyalar devamlılık içinde yürütülecek şekilde planlanmalıdır.

 

Tanısal Testler

 • SDC de Rutin olarak uygulanan ek tanısal testler aşağıdaki gibi sıralanır.
 • Fizik Muayene
 • Klinik Araştırmalar(laboratuar analizleri, radiyoloji, solunum fonksiyon testleri v.b.)
 • MSLT,
 • MWT
 • Uyku Günlüğü
 • Uyku Anketleri [e.g. Pittsburg Sleep Quality Index(PSQI), Epworth Sleepiness Scale (ESS), Stanford Sleepiness Scale (SSS), etc.]
 • Psikolojik ve Kişilik Testleri Anketleri (e.g. MMPI, etc.)
 • Nöröfizyolojik Değerlendirme (vigilans, psikometrik ve kognitif Testler.)
 • Diğerleri

  

Polisomnografide hangi parametreler kaydedilmelidir ?

Uykuya ait parametreler

 • EEG
 • EOG
 • EMG
 • EKG

 

EEG -Önerilen

 • F4-M1
 • C4-M1
 • O2-M1

 

F3, C3, O1 ve M2 derivasyonları yedek olarak yerleştirilmeli ve gerekirse aşağıdaki şekilde kayıt alınmalı

 • F3-M2
 • C3-M2
 • O2-M2

 

EOG - Önerilen

 • E1-M2 (E1; sol dış kantusun 1 cm altı)
 • E2-M2 (E2; sağ dış kantusun 1 cm üstü)

 

Uyku Fazları

 • W: ‘’Wakefullness’’
 • N1:  ‘’NREM 1’’
 • N2:  ‘’NREM 2’’
 • N3:  ‘’NREM 3’’ (NREM3 ve 4 birleştirildi)
 • R :   ‘’REM’’
 • 30 sn epok

Tek epokta birden fazla uyku dönemine ait özellik  var ise, epoğun en çoğuna hakim olana göre skorlanır.

 

Polisomnografide hangi parametreler kaydedilmelidir ?

 Solunuma ait parametreler;

 •  Oro-nazal hava akımı
 •  Torasik ve abdominal solunum hareketleri
 •  Oksijen saturasyonu
 •  Solunum sesleri
 •  Karbondioksit ölçümü
 •  Intratorasik efor

 

Uyku Laboratuvarı Standartları

Polisomnografide hangi parametreler kaydedilmelidir ?

 •  Diğer parametreler
 •  Pozisyon
 •  Ekstremite hareketleri (EMG)
 •  Penil tümesans (NPT)
 •  Vücut ısısı
 •  Ösofageal pH

 

Polisomnografik kayıtların değerlendirilmesi

 •  Uykuya ait parametreler
 •  Uyku latensi
 •  Uyku fazlarının süresi
 •  Uyku fazlarının yüzdeleri
 •  Toplam uyku süresi
 •  Uyku etkinlik ve devamlılık endeksleri
 •  Davranışsal ve biyoelektrik uyanıklık sayısı
 • Solunuma ait parametreler
 • Apne ve/veya hipopne indeksi
 • Solunum eforu indeksi
 • Anormal solunum olayı indeksi
 • Anormal solunum olaylarının süresi
 • Minimum 02 değeri
 • EKG değişiklikleri
 • Maksimum intratorasik basınç
 • Uyku ve Solunum parametreleri korelasyonu
 • Uyku fazları ile solunum olaylarının ilişkisi
 • Vücut pozisyonu ile solunum olaylarının ilişkisi
 • Görsel
 • Manuel(Elle)
 • Otomatik analiz ile yapılır.

 

Kaynak

Uyku Laboratuarının Örgütlenmesi ve Yönetimi - Doç. Dr. Sadık Ardıç