Uyku Hastalıkları Merkezleri Bu merkezler, tüm uyku hastalıklarının tanı ve tedavisinin yapıldığı yerlerdir. Yönetimi Uyku Hastalıkları konusunda eğitimli doktor ya da doktorlar tarafından yapılır. Merkez, uyku hastalıkları merkezi olarak, ayrı bir unite olarak tanımlanmalıdır.  …
Elektrofizyoloji laboratuvarları, mümkün olduğunca sessiz, elektriksel artefaktların en az olduğu ortamlara kurulmalıdır. Hasta kayıt ve bekleme salonu ile çekim odaları ayrı olmalıdır. Odaların kapıları, hasta yatağı geçişine izin verecek genişlikte olmalıdır. Çekim sırasında, hastanın yatacağı…
1. Teknik şartnamede yer alacak hükümler ve talep edilecek her husus; tereddüde, yanlış anlamaya ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine imkan bırakmayacak şekilde, açık ve kesin olmalıdır. 2. Teknik şartnameler en az 2 (iki), mümkünse…