Pazar, 02 Kasım 2014 22:00

Elektrofizyoloji Laboratuvarı Nasıl Olmalı?

EEG Cihazı Elektroensefalografi EEG Cihazı Elektroensefalografi

Elektrofizyoloji laboratuvarları, mümkün olduğunca sessiz, elektriksel artefaktların en az olduğu ortamlara kurulmalıdır. Hasta kayıt ve bekleme salonu ile çekim odaları ayrı olmalıdır. Odaların kapıları, hasta yatağı geçişine izin verecek genişlikte olmalıdır. Çekim sırasında, hastanın yatacağı sedye ya da yatağın yükseklik ayarlanabilir, başı kaldırılabilir ve tekerlekli olması, işlemin rahat yapılmasına yardımcı olur. Odanın sıcaklığı ayarlanabilir olmalı ve belirli bir sıcaklıkta tutulmalıdır. Özellikle EMG çekimi sırasında ekstremitelerin soğuk olmaması gerekir. Yine VEP, fotik stimülasyon sırasında odanın karanlık olmasını sağlayacak şekilde koyu renk perdeler kullanılmalıdır.

Elektrofizyoloji aletleri dışında raporların ve hasta kayıtlarının yapıldığı bir başka bilgisayar bulunabilir. Hastaların kayıtlarının ve rapor örneklerinin arşivleri için klasör ve dolap bulunmalıdır. Hasta randevu defteri ve diğer kayıt defterleri çok düzgün tutulmalıdır. Daha sonra hastaların bulunması yada adli olaylarda bu kayıtlar çok önem taşıyabilmektedir.

Hasta kayıtlarının yapılması bir odada yapılırken hastaların incelemelerinin değerlendirilmesi ve eğitim verebilecek değerlendirme ünitesi bilgisayarlarının olduğu ayrı bir oda olmalıdır.

EEG-EMG Oda Şeması

 

Şekil: EEG/EMG Hasta Kayıt Laboratuvarı Şeması

 

Laboratuvarların havalandırılmasının iyi yapılması, ancak havalandırma makinelerinin doğrudan odanın içinde yer almaması tercih edilir. Son yıllarda geliştirilen aletlerde bu sorunlar büyük ölçüde çözülmüş olsa da yine de artefakt çekimi yapılacak olan laboratuvarın ses ve ışık izolasyonu iyi sonuç alınmasında çok önemlidir. Ses ve ışık izolasyonu tam yapılamamış bir laboratuvarda hastanın sakin olarak yatması ve alfa ritminin gözlenmesi zor olabildiği gibi çok güç olabilir. EEG çekimi yapılan odada bir teknisyen dışında kimse bulunmamalıdır. Özellikle içeri girip çıkan kişiler olmamalıdır. Zaman zaman laboratuvarlarda kullanılabilen su ısıtıcıları ya da telefon, cep telefonları hasta çekimi yapılırken kullanılmamalıdır. 

 

Kaynaklar:

Niedermeyer E, Lopes da Silva E. Electroencephalography.
Basic principles, clinical applications, and related fields. 2005.
Philadelphia: Lippi,ncott Williams and Wilkins.
Klinik Nörofizyoloji Laboratuvarları Uygulama El Kitabı