Salı, 02 Mayıs 2017 08:01

Üsküdar Üniversitesi "Navigasyonlu TMS" de AVM Sağlık'ı tercih etti

Türkiye'nin ilk tematik üniversitesi olup beyin sağlığı, psikiyatri ve psikiloji alanlarında özel çalışmalar yürüten Üsküdar Üniversitesi, nörofizyoloji alanında yaptığı çalışamalara yeni bir yenilik olarak TMS'de Navigasyon kullanmaya başladı. Navigasyon sisteminde firmamızın distirbütörlüğü yaptığı Neural Navigator Navigasyon sistemini tercih ederek öncü çalışmalarına bir yenilik daha katmış oldu.

AVM Sağlık Hizmetleri olarak NPİSTANBUl Nöropsikyatri Hastanesinde Navigasyonlu TMS/TMU sistemi ile ilgili eğitim verildi. 8 Şubat 2017 Çarşamba günü sponsorluğumuzca verilen kahvaltı ile başlayan eğitim, Hastane ve Üniversite sağlık profesyonellerinin yoğun katılımı ile devam etti. Yaklaşık 2 saat süren eğitim ve demo gösterim sonrası soru cevap bölümğnden sonra eğitim tamamlanmıştır.

Aşağıda Üsküdar Üniversitesi Haber Ajansının eğitim ile ilgili haberi yer almaktadır.

Tedavinin beyinde tam olarak hedeflenen noktaya uygulan­masını sağlayan Nöronavigasyonlu TMU/TMS cihazı, tedavinin etkinliğini artıran bir uygu­lama olarak dikkat çekiyor. Massachusetts Genel Hastanesi ve Utrecht Üniversitesi’nden Dr. Jord Vink, NPİSTANBUL Hastanesi’nde de kullanılan cihazın Hollanda’da farklı hastalık tiplerinde uygulandığını belirterek tedaviler üzerindeki etkisini anlattı.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi’nin geleneksel olarak her Çarşamba günü gerçekleştirdiği bilimsel toplantıların bu haftaki konuğu Massachusetts Genel Hastanesi ve Utrecht Üniversitesi’nden Dr. Jord Vink oldu. NPİSTANBUL Hastanesi çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği seminerde Dr. Vink, Nöronavigasyonlu TMU/TMS cihazının kullanım alanlarını ve tedavideki etkisi üzerine önemli bilgiler verdi.
Hollanda’da Nöronavigasyonlu TMU/TMS cihazının farklı hastalık tiplerinde ve pek çok hastada uygulandığını belirten Dr. Jord Vink, bu konuda yapılan araştırma ve sonuçlarını anlattı. Yüksek hassasiyete sahip cihazın tedavide hayli başarılı olduğuna değinen Dr. Vink, “İşitsel varsanıların tedavisi” konusunda özellikle iddialı olduklarını kaydetti.

Dr. Jord Vink, Navigasyonlu TMU/TMS’nin, standart TMU/TMS’den en büyük farkının tedavinin beyinde tam istenen noktaya uygulanması olduğunu ifade ederek bu yolla tedavinin etkinliğinin arttığını söyledi. CE sertifikalı Nöronavigasyonlu TMU/TMS cihazı; hafif, güvenilir ve kolay uygulanabilme özelliğini taşıyor.

TMU/TMS Nedir?

TMU uygulanmasında, dışarıdan güçlü ama kısa bir manyetik alan oluşturularak beyin aktivitesi değiştirilerek tedavi etkisi oluşturuluyor.
Transkraniyal Manyetik Uyarım (TMU) beyindeki nöronları uyaran noninvazif bir yöntem olarak kullanılıyor. Hızla değişen manyetik alanlar yoluyla (elektromanyetik indüksiyon), dokularda indüklenen zayıf elekt­rik akımları uyarıma yol açıyor. Bu şekilde, ameliyata veya dıştan elektrotlara ihtiyaç olmaksızın, beyin aktivitesi tetiklenebiliyor veya modüle edilebiliyor. Beynin işleyiş tarzını haritalayan TMU yöntemi, nörolojide tanı ve araştırma açısından güçlü bir araç olarak kullanılıyor. Tekrar­lanan, Transkraniyal Manyetik Uyarım (tTMU) depresyon, kaygı bozukluğu gibi bir dizi bozukluğun tedavisinde umut vaat ediyor. Mevcut durumu ile EKT’ye alternatif ve iyi bir seçenek olarak kullanılan TMU’da dışarıdan herhangi bir elektrik uyarımı yoktur.

NPİSTANBUL Hastanesi’nde Nöronavigasyonlu TMU/TMS tedavisi…

Türkiye’de ilk “Beyin İncelemesi” ve “Manyetik Uyarım Teda­visini” (TMU) uygulayan sağlık kurumu olan NPİSTANBUL Hastanesi’nde standart TMU’nun yanı sıra Nöronavigasyonlu TMU uygulaması da kullanılıyor. Nöronavigasyon, tedavinin beyinde tam olarak hedeflenen noktaya uygulan­masını sağlayan ve bu yolla tedavinin etkinliğini artıran bir uygu­lamadır.

Uygulama şekli:

Hastaların önce beyin MR’ları çekilir ve alınan görüntüler na­vigasyon cihazına aktarılır.
Hastanın beyninde tedavi uygulanacak nokta bir uzman tara­fından belirlenir.
Nöronavigasyon cihazı, beyin uyarımının (Transkranyal Manye­tik Uyarı) tam bu noktaya verilmesini sağlar.


Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)