Türkiye'nin ilk tematik üniversitesi olup beyin sağlığı, psikiyatri ve psikiloji alanlarında özel çalışmalar yürüten Üsküdar Üniversitesi, nörofizyoloji alanında yaptığı çalışamalara yeni bir yenilik olarak TMS'de Navigasyon kullanmaya başladı. Navigasyon sisteminde firmamızın distirbütörlüğü yaptığı Neural Navigator Navigasyon…
TMS/rTMS Cihazlarının ithalatçı firması Neurosoft, Neuro-MS/D TMU/TMS Sistemlerinin FDA onayını duyurdu. FDA, Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi, ürünlerin ülke sınırları içerisinde pazarlanması ve kullanımına izin verdi.
Avrupa Birliği ülkelerinde yapılan düzenlemelere uygun olarak ülkemizde de Sürücü adaylarında ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik  29 Aralık 2015 tarihli ve29577 nolu Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.…
Page 1 of 6